Đối tác của chúng tôi

Tin hot

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC 0962869815

Ngày đăng: 02/12/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 150M2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG MẶT BẰNG – LHCC 0988082430

Ngày đăng: 02/12/2021
Giá: 25 triệu
Diện tích: 40m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG QUÁN ĂN – LHCC 0983513915

Ngày đăng: 02/12/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 72m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC 0978040486

Ngày đăng: 01/12/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 60m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG – LHCC 0966125286

Ngày đăng: 01/12/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 75m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG HẢI SẢN – LHCC 0768366789

Ngày đăng: 30/11/2021
Giá: 20 Triệu/ tháng
Diện tích: 100m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG QUÁN ĂN – LHCC 0949410044

Ngày đăng: 30/11/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 20M2
Hướng:
Vị trí:

CHO THUÊ MẶT BẰNG – LHCC 0362986866

Ngày đăng: 30/11/2021
Giá: 12 triệu/ tháng
Diện tích: 40m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG – LHCC 0967997416

Ngày đăng: 29/11/2021
Giá: 70 triệu
Diện tích:
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ – LHCC 0833668804

Ngày đăng: 29/11/2021
Giá: 55 triệu
Diện tích:
Hướng:
Vị trí:

Tin vip

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC

Ngày đăng: 04/12/2021
Giá: 120 triệu
Diện tích: 50m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG TÓC – LHCC

Ngày đăng: 03/12/2021
Giá: 20 Triệu
Diện tích:
Hướng:

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC 0962869815

Ngày đăng: 02/12/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 150M2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG MẶT BẰNG – LHCC 0988082430

Ngày đăng: 02/12/2021
Giá: 25 triệu
Diện tích: 40m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG QUÁN ĂN – LHCC 0983513915

Ngày đăng: 02/12/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 72m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC 0978040486

Ngày đăng: 01/12/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 60m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG – LHCC 0966125286

Ngày đăng: 01/12/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 75m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG HẢI SẢN – LHCC 0768366789

Ngày đăng: 30/11/2021
Giá: 20 Triệu/ tháng
Diện tích: 100m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG QUÁN ĂN – LHCC 0949410044

Ngày đăng: 30/11/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 20M2
Hướng:
Vị trí:

CHO THUÊ MẶT BẰNG – LHCC 0362986866

Ngày đăng: 30/11/2021
Giá: 12 triệu/ tháng
Diện tích: 40m2
Hướng: