SANG NHƯỢNG SHOP THỜI TRANG – LHCC 0975678981

Ngày đăng: 16/05/2020
Giá: 120 triệu
Diện tích: 180M2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG QUÁN – LHCC 0394121692

Ngày đăng: 14/05/2020
Giá: 60 triệu
Diện tích:
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG SPA – LHCC 0978391709

Ngày đăng: 14/05/2020
Giá: 50 triệu
Diện tích:
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG QUÁN HẢI SẢN – LHCC 0847865919

Ngày đăng: 12/05/2020
Giá: 250 triệu
Diện tích:
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC 0934287027

Ngày đăng: 08/05/2020
Giá: 90 triệu
Diện tích:
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG QUÁN ỐC, HẢI SẢN – LHCC 0326174228

Ngày đăng: 07/05/2020
Giá: 350 triệu
Diện tích:
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG SPA – LHCC 0901345333

Ngày đăng: 06/05/2020
Giá: 400 triệu
Diện tích: 90m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG QUÁN – LHCC 0798694705

Ngày đăng: 04/05/2020
Giá: 380 triệu
Diện tích: 385m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG QUÁN NHẬU – LHCC 0902270234

Ngày đăng: 28/04/2020
Giá: 300 TRIỆU
Diện tích: 300m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE- LHCC 0938915693

Ngày đăng: 28/04/2020
Giá: 150 triệu
Diện tích:
Hướng:
Vị trí: