SANG NHƯỢNG QUÁN MASSAGE – LHCC 0985399569

Ngày đăng: 07/10/2022
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 80m2/ 1 sàn ( nhà 3 tầng)
Hướng:
Vị trí: ,

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG HẢI SẢN – LHCC 0362962826

Ngày đăng: 07/10/2022
Giá: 185 triệu
Diện tích:
Hướng:

SANG NHƯỢNG TIỆM TRÀ CHANH BỤI PHỐ – LHCC 0777289986

Ngày đăng: 07/10/2022
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 150M2
Hướng:

SANG NHƯỢNG NHÀ HÀNG HẢI SẢN – LHCC 0914331234

Ngày đăng: 07/10/2022
Giá: 5xx triệu
Diện tích: 314m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG NEM NƯỚNG NHA TRANG – LHCC 0981568408

Ngày đăng: 07/10/2022
Giá: 60 triệu
Diện tích: 35M2
Hướng:

SANG NHƯỢNG TIỆM TÓC – LHCC 0355977718

Ngày đăng: 06/10/2022
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 20m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG CƠ SỞ MASSAGE – LHCC 0981339833, 0827009060,  0816310868

Ngày đăng: 06/10/2022
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 80m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG TIỆM SỮA CHUA NECA – LHCC 0963038004

Ngày đăng: 06/10/2022
Giá: 75 triệu
Diện tích: 25m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG TOÀN BỘ CỬA HÀNG QUẦN ÁO – LHCC 0964615802

Ngày đăng: 06/10/2022
Giá: 52 triệu
Diện tích: 70m2
Hướng:
Vị trí: ,

SANG NHƯỢNG GẤP CỬA HÀNG SALON TÓC – LHCC 0979410305

Ngày đăng: 05/10/2022
Giá: 2xx triệu
Diện tích: 40m2 x 4 tầng
Hướng: