SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG BIA – LHCC

Ngày đăng: 18/10/2021
Giá: 120 triệu
Diện tích: 80M2
Hướng:

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC 098 6704063

Ngày đăng: 18/10/2021
Giá: 120 triệu
Diện tích: 150M2
Hướng:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG KIM KHÍ – LHCC 0766689992/0364711688

Ngày đăng: 18/10/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 30m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG SHOP THỜI TRANG – LHCC

Ngày đăng: 17/10/2021
Giá: 5 Triệu/ tháng
Diện tích:
Hướng:

SANG NHƯỢNG SHOP THỜI TRANG – LHCC 0965418150

Ngày đăng: 16/10/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 55M2
Hướng:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG NHẬT BẢN – LHCC 0934646488

Ngày đăng: 16/10/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích:
Hướng:
Vị trí: ,

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC 0386867523

Ngày đăng: 16/10/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 55M2
Hướng:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG NAIL, MI – LHCC 0985196147

Ngày đăng: 14/10/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 15m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG TIỆM NAIL, MI – LHCC 081.721.5678

Ngày đăng: 14/10/2021
Giá: 2x triệu
Diện tích: 16m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG QUÁN CAFE – LHCC 0973509686

Ngày đăng: 14/10/2021
Giá: 12 triệu/ tháng
Diện tích: 50m2
Hướng: