SANG NHƯỢNG SPA – LHCC 0973585969

Ngày đăng: 26/07/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích:
Hướng:

SANG NHƯỢNG SHOP THỜI TRANG – LHCC 0983306034

Ngày đăng: 22/07/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 35M2
Hướng:

sang nhượng quán

Ngày đăng: 22/07/2021
Giá:
Diện tích:
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG SPA – LHCC 0983590593

Ngày đăng: 21/07/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích:
Hướng:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG – LHCC 0983111988

Ngày đăng: 21/07/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích: 40m2
Hướng:

SANG NHƯỢNG TIỆM NAIL, MI – LHCC 0965230994

Ngày đăng: 20/07/2021
Giá: 40 triệu
Diện tích: 20M2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG SPA – LHCC 0988325663

Ngày đăng: 16/07/2021
Giá: thỏa thuận
Diện tích:
Hướng:
Vị trí: ,

SANG NHƯỢNG MẶT BẰNG KHU SHOPHOUE – LHCC 0963809998

Ngày đăng: 13/07/2021
Giá: 40 triệu
Diện tích: 38m2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG BÚN ĐẬU MẮM TÔM – LHCC 0984393445

Ngày đăng: 12/07/2021
Giá: 120 triệu
Diện tích: 88M2
Hướng:
Vị trí:

SANG NHƯỢNG TIỆM NAIL,MI – LHCC 0833176666

Ngày đăng: 12/07/2021
Giá: 120 triệu
Diện tích: 50m2/ 2 tầng
Hướng: